Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bệnh truyền nhiễm từ động vật

06/07/2020

Hôm nay ngày 06/07/2020, ngày thế giới phòng chống bệnh truyền nhiễm từ động vật #WorldZonoosesDay. Nhóm cán bộ dự án Trung Tâm Nghiên Cứu Gia Cầm Một Sức Khỏe của Viện Chăn Nuôi và CIRAD  đã dành hai phút tưởng niệm (#haiphúttưởngniệm) những bệnh nhân mắc COVID 19 và các bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm khác từ động vật trên thế giới.

Nhóm nghiên cứu Việt Nam cùng với các đối tác trên thế giới nỗ lực kiểm soát các bệnh truyền nhiễm từ động vật. 

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tưởng niệm.

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hằng _ Văn phòng dự án CIRAD

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi