Viện Chăn nuôi tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

30/06/2020

Ngày 29 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường tầng 3, Viện Chăn nuôi đã tổ chức “Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020.

Tham dự Hội nghị có Viện trưởng TS.Phạm Công Thiếu; Ban Giám đốc Viện Chăn nuôi, các cán bộ chủ chốt của Viện và Trung tâm thuộc Viện; Hội đồng khoa học Viện.

Viện trưởng – TS.Phạm Công Thiếu đã trình bày báo cáo sơ kết tại Hội nghị với nhiều điểm nổi bật và một số hạn chế của nhiệm vụ 6 tháng đầu năm:

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, các Chi/Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Viện đã tổ chức thành công Đại hội Chi/Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện Chăn nuôi nhiệm kì 2020-2025 đã tổ chức thành công vào ngày 12/6/2020.

- Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của từng đơn vị, bộ phận, đặc biệt là hoạt động khoa học và công nghệ được tăng cường, kiểm tra thực địa được chú trọng.

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, Viện đã triển khai 142 nhiệm vụ KH&CN các cấp. Trong đó, nhiệm vụ cấp Nhà nước là 13 nhiệm vụ (gồm 5 dự án SXTN, 8 nhiệm vụ khai thác và phát triển nguồn gen); 44 nhiệm vụ cấp Bộ (17 đề tài cấp Bộ, 1 nhiệm vụ quỹ gen, 2 nhiệm vụ thuộc Chương trình công nghệ sinh học, 3 nhiệm vụ thuộc Chương trình trọng điểm, 3 dự án SXTN, 3 nhiệm vụ tăng cường năng lực cho PTN trọng điểm, 2 đề tài tiềm năng, 7 dự án khuyến nông, 2 nhiệm vụ môi trường, 4 tiêu chuẩn quốc gia). Viện đã phê duyệt thuyết minh và triển khai thực hiện 37 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của năm 2020 cho toàn khối Viện. Ngoài ra, Viện đã triển khai 48 nhiệm vụ NCKH với các doanh nghiệp, địa phương; Xây dựng mô hình xóa đói, giảm nghèo và các dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi.

Viện tiếp tục thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tập trung vào các thế mạnh của Viện nhằm góp phần tái cơ cấu ngành chăn nuôi, nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi và phát triển bền vững.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Viện trưởng - TS.Phạm Công Thiếu trình bày báo cáo sơ kết tại Hội nghị

Phó Viện Trưởng - TS. Nguyễn Hữu Tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Trưởng phòng Kế toán - Đỗ Văn Hiền phát biểu tại Hội nghị

Ban giám đốc Viện tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ nghỉ chế độ 

Đại diện Công đoàn VP Viện tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ nghỉ chế độ 

Khâu Thị Định

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi