Nguy cơ và giảm thiểu vi rút gây bệnh lở mồm long móng trong thức ăn chăn nuôi

20/08/2021

(National Pork Board and the Pork Checkoff)

JENNIFER SHIKE

ngày 10 tháng 8 năm 2021

Vi rút lở mồm long móng (FMDV) có thể được truyền sang lợn thông qua việc nhập khẩu các sản phẩm thức ăn chăn nuôi bị ô nhiễm, xác nhận một nghiên cứu mới được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ Dịch vụ Nghiên cứu Nông nghiệp của USDA tại Đảo Plum và được tài trợ bởi Trung tâm Thông tin Sức khỏe Lợn (SHIC) ), National Pork Board và USDA ARS.

Nhưng các nhà nghiên cứu, đứng đầu là Tiến sĩ Carolina Stenfeldt và Tiến sĩ Jonathan Arzt lưu ý rằng phải đáp ứng nhiều điều kiện để lây truyền các bệnh do vi rút qua thức ăn cho lợn có thể xảy ra. Hiểu những điều kiện này là rất quan trọng để định lượng rủi ro liên quan cũng như xem xét các biện pháp phòng ngừa, báo cáo của SHIC.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra những tiêu chí quan trọng cần được đáp ứng:

1. Thức ăn là thứ  trước tiên bị nhiễm vi rút.

2. Sau đó, vi rút trong thức ăn phải còn tồn tại cho đến khi được cho ăn, và số lượng vi rút lây nhiễm phải đủ để vượt qua liều lây nhiễm tối thiểu.

3. Cuối cùng, ít nhất một con lợn phải tiêu thụ đủ vi rút để bị nhiễm bệnh qua một hoặc nhiều lần cho ăn.

Trong nghiên cứu, những yêu cầu này được xem xét trong bối cảnh sự xâm nhập của mầm bệnh xảy ra trước hoặc trong quá trình vận chuyển xuyên đại dương. Kết quả tổng hợp từ cuộc điều tra hiện tại đã chứng minh rằng khả năng đáp ứng tất cả các điều kiện này sẽ phụ thuộc vào thành phần thức ăn cụ thể (và bất kỳ chất giảm thiểu bổ sung nào), chủng vi rút và điều kiện môi trường trong quá trình bảo quản và vận chuyển thức ăn chăn nuôi, SHIC báo cáo.

“Kết quả tổng hợp của cuộc điều tra này đã chứng minh rằng FMDV có thể tồn tại như một chất gây ô nhiễm cho các sản phẩm thức ăn chăn nuôi lợn trong 37 ngày. Ngoài sự thay đổi dự kiến ​​liên quan đến nhiệt độ bảo quản, cũng có sự thay đổi đáng kể về khả năng tồn tại của các chủng FMDV khác nhau trong các nền thức ăn khác nhau, ”các tác giả viết.

Báo cáo cho biết phơi nhiễm FMDV khi cho lợn ăn thức ăn bị ô nhiễm trong thực nghiệm đã gây ra bệnh LMLM phụ thuộc vào liều lượng. Liều tối thiểu cần thiết để gây ra bệnh LMLM khác nhau giữa các chủng vi rút và với thiết kế thí nghiệm. Ngoài ra, xác suất lây nhiễm tăng lên khi một liều vi rút nhất định được chia cho ba lần cho ăn liên tiếp, có thể là do thời gian phơi nhiễm tăng lên.

"Trong khi nghiên cứu so sánh điều tra rủi ro an toàn sinh học tiềm ẩn của thức ăn nhập khẩu tồn tại đối với các mầm bệnh do vi rút khác ở lợn (Dee et al., 2018; Niederwerder et al., 2020; Niederwerder et al., 2019), đây là đánh giá toàn diện đầu tiên về rủi ro về sự lây nhiễm FMDV của lợn do ăn phải thức ăn bị ô nhiễm trong điều kiện thí nghiệm có kiểm soát, "các tác giả viết.

Nội dung khác từ Farm Journal's PORK:

Các nhà lãnh đạo thịt lợn ngừng nhập khẩu các thành phần thức ăn chăn nuôi chưa qua chế biến từ các nước FAD, Pork Leaders to Stop Importing Unprocessed Feed Ingredients from FAD Countries

Võ Văn Sự dịch từ: JENNIFER SHIKE August 10, 2021. Risk and Mitigation of Foot-and-Mouth Disease Virus in Feed. https://www.porkbusiness.com/news/hog-production/risk-and-mitigation-foot-and-mouth-disease-virus-feed

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi