Danh sách nghiên cứu sinh Viện Chăn nuôi Khóa XVII

10/12/2018

TT

Họ và tên

Năm sinh

Khoá

Năm QĐ

Số QĐ

Hệ ĐT

Chuyên ngành

Tên đề tài

Thầy hướng dẫn

NămBV

Xếp loại

Đơn vị công tác

Ghi chú

1

 

 

 

Quản Xuân Hữu

 

 

XVII

2011

 

 

CNĐV

62.62.40.01

 

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tạo phôi in vivo ở lợn Bản

 

 

TS Đỗ Kim Tuyên.

TS Nguyễn Văn Lý

 

 

 

Phòng TN TĐCông nghệ tế bào ĐV

 

2

 

 

 

 

Trịnh Hồng Sơn

 

 

XVII

2011

 

 

DT&CGVN

62.62.48.01

 

Chọn lọc và nâng cao khả năng sản xuất của dòng lợn đực tổng hợp VCN03

 

TS Nguyễn Quế Côi

PGSTS Đinh Văn Chỉnh

 

 

 

TTNC Lợn Thụy Phương

 

3

 

 

 

 

Phạm Văn Tiềm

 

 

XVII

2011

 

 

CNĐV

62.62.40.01

 

Đánh giá chọn lọc bò đực giống Holstein Friesian sinh ra tại Việt Nam để sản xuất tinh đông lạnh phục vụ công tác giống bò sữa Việt Nam

 

 

TS Lê Văn Thông

PGSTS Nguyễn Văn Đức

 

 

 

TT Giống Gia súc lớn TƯ

 

4

 

 

 

Nguyễn Trọng Thiện

 

 

XVII

2011

 

 

CNĐV

62.62.40.01

 

Nghiên cứu chọn tạo 3 dòng gà lông màu TN1, TN2, TN3

 

TS Phùng Đức Tiến

TS Hồ Lam Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

TT NC GC Thụy phương

 

5   

 

 

 

Nguyễn Khánh Vân

 

 

XVII

2011

 

 

CN ĐV

62.62.48.01

 

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đông lạnh tế bào trứng trâu đầm lầy (Bubalus Bubalis)

 

TS Nguyễn Lai Thành

TS Đào Đức Thà

 

 

 

Phòng TN TĐCông nghệ tế bào ĐV

 

6

 

 

 

Đặng Vũ Hòa

 

 

XVII

2011

 

 

CNĐV

62.62.40.01

 

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất của vịt Đốm và con lai giữa vịt Đốm với vịt CV.Super M3(T14)

PGS.TS. Hoàng Văn Tiệu

TS. Nguyễn Đức Trọng

 

 

 

 

 

 

 

Bộ môn Động vật quý hiếm và Đa dạng sinh học

Viện Chăn nuôi

 

7

 

 

 

Hà Minh  Tuân

 

 

XVII

2011

 

 

CNĐV

62.62.40.01

 

Nghiên cứu sản xuất tinh đông lạnh cọng rạ của trâu Việt Nam

 

PGS TS Mai Văn Sánh

TS Lê Văn Thông

 

 

 

 

 

 

 

TT Giống Gia súc lớn TƯ

 

8

 

 

 

Nguyễn Hữu Minh

 

 

XVII

2011

 

 

CNĐV

62.62.40.01

 

Nghiên cứ một số giải pháp dinh dưỡng nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn thịt công nghiệp

 

PGSTS Vũ Chí Cương

TS Trần Quốc Việt

 

 

 

 

 

 

 

Sở NN &PTNT Nghệ an

 

9

 

 

 

Cao Bá  Cường

 

 

XVII

2011

 

 

CNĐV

62.62.40.01

 

Nghiên cứu chọn lọc ổn định ba dòng gà lông màu TP4, TP2, TP3

 

TS Phùng Đức Tiến

PGSTS Nguyễn Huy Đạt

 

 

 

Trường ĐH SP Hà Nôi 2

 

10

 

 

 

Nguyễn Kiêm Chiến

 

 

XVII

2011

 

 

CNĐV

62.62.40.01

 

Nghiên cứu một số giải pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn thịt công nghiệp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường

 

TS Nguyễn Thanh Sơn

TS Nguyễn Hữu Cường

 

 

 

 

 

 

 

Cục Chăn nuôi

Bộ NN & PTNT

 

11

 

 

 

Trịnh Văn Tuấn

 

 

XVII

2011

 

 

CNĐV

62.62.40.01

 

Nghiên cứu các giải pháp để nâng cao năng suất và hiệu quả chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Cao Bằng

 

PGSTS Vũ Chí Cương

TS Đinh Xuân Tùng

 

 

 

Viện khoa học NN Việt Nam

 

                       

Tổng số KXVI-2011: 11 NCS   trong đó

10 NCS  Chăn nuôi động vật  (62.62.40. 01);; 01 NCS  Di truyền và Chọn giống vật nuôi  (MS: 62.62.48.01)

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi