Sơ đồ tổ chức

20/01/2020


 

 

I. Ban Giám đốc

        Viện trưởng:                          TS. Phạm Công Thiếu                     

        Phó Viện trưởng:                   TS. Ngô Thị Kim Cúc (Mobile: 0989160653, Email: cucngokim@yahoo.com)

        Phó Viện trưởng:                   TS. Nguyễn Hữu Tỉnh 

II. Phòng nghiệp vụ

Địa chỉ: Viện Chăn nuôi - Phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

1. Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế 
Tel: 043 8 385 022, Fax: 04 8 389 775 ; Email: Phongkhoahocvcn@gmail.com

Trưởng phòng:                            TS. Chu Mạnh Thắng

Phó Trưởng Phòng:                    TS. Hà Minh Tuân

2. Phòng Tổ chức Hành chính 
Tel: 043 8 387 236, Fax: 043 8 389 775;  Email: hunggiang16@gmail.com

Trưởng phòng:                          ThS. Đào Hùng Giang
Phó Trưởng phòng:                   Cử nhân: Nguyễn Tiến Phiên 
 

3. Phòng Kế hoạch Tài chính
Tel: 043 8 385 021, Fax: 04 8 389 775

Trưởng phòng:               Cử nhân:  Đỗ Văn Hiền (kiêm Kế toán trưởng Viện chăn nuôi)
Phó Trưởng phòng:        Cử nhân: Tăng Văn Cường

 

 

III.     Bộ môn, Phòng Nghiên cứu

1. Bộ môn Di truyền Giống vật nuôi

Tel: 043 8 385 292, 043 7572803; Fax: 043 8 389 775. Email:

Trưởng  Bộ môn:                            

Phó trưởng Bộ môn (Phụ trách):           TS. Phạm Văn Giới

2. Bộ môn Động vật Quý hiếm và Đa dạng Sinh học
Tel: 043 7572174 , Fax: 043 8 389 775,

Trưởng Bộ môn :          TS. Nguyễn Công Định

 Phó trưởng Bộ môn:     ThS. Phạm Hải Ninh                                                                         

3. Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn chăn nuôi

Tel: 04 7 571 692; 04 8 386 130; 04 8386126

Fax: 043 8 389 775, Email: bmbo@hn.vnn.vn

Quyền Trưởng Bộ môn:                 TS. Phạm Kim Cương      

Phó trưởng Bộ môn:                      TS. Trần Thị Bích Ngọc

Phó trưởng Bộ môn:                      TS. Lê Văn Huyên,             

                                                     ,                                                 

4. Bộ môn nghiên cứu Hệ thống và Môi trường chăn nuôi

Tel: 043 8 387 237, Fax: 043 8 389 775. Email: htnn@hn.vnn.vn

Trưởng Bộ môn:                PGS.TS. Lê Thị Thanh Huyền                  

Phó trưởng Bộ môn:          TS. Đặng Vũ Hòa                           

Phó trưởng Bộ môn:          ThS. Lại Mạnh Toàn 

Phó trưởng Bộ môn:          TS. Nguyễn Thành Trung

Phó trưởng Bộ môn:           ThS. Cao Đình Tuấn                    

            ,                  

5. Phòng Phân tích Thức ăn và Sản phẩm chăn nuôi

Tel: 04 8 385 941, Fax: 04 8 389 775. Email: phantich@hn.vnn.vn

Trưởng phòng:                                    ThS. Dương Thị Thu Anh

Phó trưởng phòng:                                  ThS. Đào Đức Hảo

6. Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào động vật

Tel: 04 2166165, Fax: 04 8 389 775.

Giám đốc:                               TS. Phạm Doãn Lân             

Phó Giám đốc:                        TS. Nguyễn Khánh Vân             

Phó Giám đốc:                        TS. Phan Lê Sơn                                     

                                                                                                                                             

IV. Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ 

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3596 868, Fax : 09 88 88 88 88 88

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

1. Giám đốc phân Viện:      

          Phó Giám đốc phụ trách:           TS. Nguyễn Hữu Tỉnh
          Phó Giám đốc:                           TS. Nguyễn Văn Phú

                     

V. Trung tâm

1. Trung tâm nghiên cứu Lợn Thụy Phương. 

Địa chỉ: Thụy Phuơng - Từ Liêm - Hà Nội. 

Tel: 043 8 389 774, Fax: 043 8.389.966; Email: thuyphuongpig@gmail.com 

Giám đốc:                               ThS. Phạm Duy Phẩm

Phó Giám đốc:                        ThS. Lê Thế Tuấn

                                               TS. Trịnh Quang Tuyên

                                                                                               

2. Trung tâm nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương

Địa chỉ:  Thụy Phuơng - Từ liêm - Hà nội.           

Tel: 043 8389 773, Fax: 043 8385 804; Email: pkhttncgctp@vnn.vn

Giám đốc:                                TS. Nguyễn Quý Khiêm

Phó Giám đốc:                         TS. Nguyễn Thị Nga    

                                                 ThS. Nguyễn Khắc Thịnh

                                                 ThS. Nguyễn Ngọc Dụng

3. Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi           

Địa chỉ: Thụy Phuơng - Từ Liêm - Hà Nội. 

Tel: 043 8389 125, Fax: 043 8 389 775 ; Email: vusonhl@gmail.com

Giám đốc:                                 ThS. Nguyễn Thị Mười

Phó Giám đốc:                         ThS. Trần Quốc Hùng                                               

                                              

4. Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương

Địa chỉ: Số 6 - Nguyễn Công Trứ - Hà Hội. 

Tel: 043 9718853; Fax: 043.971.9049; Email: vinalica@gmail.com 

Giám đốc:                                 TS. Lê Bá Quế                                       

Phó Giám đốc:                         TS. Phùng Thế Hải

                                                 TS. Lương Anh Dũng

           

5. Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi 

Địa chỉ:  Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 

Tel: 04 39718853; Fax: 04 33825582; Email: hoxuantung2003@yahoo.com     

Giám đốc:                                 TS. Hồ Xuân Tùng

Phó Giám đốc:                          ThS. Nguyễn Viết Hợi

6. Trung tâm nghiên cứu Vịt Đại Xuyên

Địa chỉ:  Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội 

Tel: 04 33854250; Fax:04.33854390

Phó Giám đốc Phụ trách:           TS. Nguyễn Văn Duy

Phó Giám đốc:                            ThS. Nguyễn Văn Tuấn

                                                     ThS.Vương Thị Lan Anh   

7. Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì

Địa chỉ:  Tản Lĩnh, Ba Vì,  Hà Nội 

Tel: 04 33881040;  Fax: 04.33881404

Giám đốc:                    TS. Tăng Xuân Lưu

Phó Giám đốc:             ThS. Lê Xuân Đông 

                                     TS. Ngô Đình Tân

                                                     

8. Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây

Địa chỉ:  Phường Xuân Khanh, Thị xã Sơn Tây,  Hà Nội

Tel: 04. 33.838341 (Phòng TCHC),

Phòng xuất bán sản phẩrn: 04. 33.838. 670

Email: ttdetho.gtrc@gmarl.com.

Giám đốc Trung tâm:                             TS. Đỗ Thị Thanh Vân

Phó Giám đốc:                                      ThS. Lý Thị Luyến                                                            

                                                            

9. Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền Núi

Địa chỉ:  Bình Sơn - Thị xã Sông Công - Thái Nguyên

Tel: 0280 3861167; Fax: 0280.3861167

Giám đốc:                                 TS. Nguyễn Văn Đại

Phó Giám đốc:                          TS. Nguyễn Đức Chuyên

                                                  ThS. Tạ Văn Cần 

                                       

10. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Trung

Địa chỉ:  422 Trần Hưng Đạo -  TP Qui Nhơn - Bình Định 

Tel: 056 821 044, Fax: 056 818.522

Giám đốc:                                 ThS. Dương Trí Tuấn

Phó Giám đốc:                          

11. Trung tâm Nghiên cứu Ong.

Địa chỉ: PhườngThuỵ Phương, Quận BắcTừ Liêm, Hà Nội 

Tel: 04 38389254; Fax: 04 38389775 

Email: trungtamong@gmail.com

Giám đốc:                                 TS. Phạm Đức Hạnh

Phó Giám đốc:                           Trương Anh Tuấn,

12. Công ty TNHH  GUYOMARC'H - VCN

Địa chỉ: Thụy Phương - Từ Liêm - Hà nội. 

Tel: 043 8 387 727, Fax: 043 8 387 110

Phó Tổng Giám đốc:                 ThS. Nguyễn Văn Bảo

Video

Bảng tin giá cả thị trường

Đang cập nhậtBảng tin xuất bán con giống

Đang cập nhật


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi