Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Lê Thế Tuấn

02/06/2020

Ngày 02 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường của Trung tâm nghiên cứu Lợn Thụy Phương - Viện Chăn nuôi – P.Thụy Phương – Q.Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Lê Thế Tuấn

Đề tài: Đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái lai Landrace (Yorkshire x Meishan) và (Landrace x Meishan) làm nguyên liệu tạo dòng lợn mẹ tổng hợp

Ngành: Chăn nuôi           

Mã số: 9 62 01 05                       

Nghiên cứu sinh: Lê Thế Tuấn       

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

1. PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

2. TS. Phạm Sỹ Tiệp

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức trách trong Hội đồng

1

PGS.TS. Đinh Văn Chỉnh

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Chủ tịch

2

PGS.TS. Đỗ Đức Lực

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Giới thiệu luận án 1

3

TS. Tạ Thị Bích Duyên

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Giới thiệu luận án 2

4

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ủy viên

5

TS.Phạm Công Thiếu

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

6

TS. Trịnh Hồng Sơn

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

7

TS. Hoàng Thị Phi Phượng

Viện Chăn nuôi

Thư ký

Hội đồng đã đánh giá, góp ý cho luận án để nghiên cứu sinh chỉnh sửa và hoàn thiện luận án trước khi được bảo vệ cấp Viện.

Một số hình ảnh tại buổi đánh giá luận án cấp cơ sở của nghiên cứu sinh

Chủ tịch Hội đồng điều hành hội nghị

Nghiên cứu sinh báo cáo luận án trước Hội đồng

(Tổng hợp tin: Khâu Thị Định – Phòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác quốc tế)

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi