Hội đồng đánh giá, thẩm định chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ

27/07/2020

Ngày 27/7/2020, Viện Chăn nuôi đã tổ chức Hội đồng đánh giá, thẩm định chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại hội trường của Viện, số 9 Tân Phong – P.Thụy Phương – Q.Bắc Từ Liêm (theo quyết định số 320/QĐ-VCN-KHĐT&HTQT ngày 9 tháng 6 năm 2020).

Thành phần tham dự buổi thẩm định chương trình đào tạo gồm 3 Hội đồng thẩm định của 3 chuyên ngành đào tạo

Hội đồng chuyên ngành chăn nuôi

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Chức vụ

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

TS. Phạm Công Thiếu

Viện Chăn nuôi

Chủ tịch

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ủy viên

3

PGS.TS. Phan Xuân Hảo

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

4

PGS.TS. Lê Thị thanh Huyền

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

5

PGS.TS. Phạm Kim Đăng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

6

TS. Ngô Thị Kim Cúc

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

7

TS. Hồ Lam Sơn

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ủy viên

8

TS. Chu Mạnh Thắng

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

9

TS. Phạm Văn Giới

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

10

TS. Phạm Kim Cương

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

11

TS. Hà Minh Tuân

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

12

TS. Hoàng Thị Phi Phượng

Viện Chăn nuôi

Thư ký

Hội đồng chuyên ngành dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Chức vụ

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

TS. Phạm Công Thiếu

Viện Chăn nuôi

Chủ tịch

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ủy viên

3

PGS.TS. Phan Xuân Hảo

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

4

PGS.TS. Lê Thị thanh Huyền

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

5

PGS.TS. Phạm Kim Đăng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

6

TS. Ngô Thị Kim Cúc

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

7

TS. Hồ Lam Sơn

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ủy viên

8

TS. Chu Mạnh Thắng

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

9

TS. Phạm Văn Giới

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

10

TS. Phạm Kim Cương

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

11

TS. Hà Minh Tuân

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

12

TS. Hoàng Thị Phi Phượng

Viện Chăn nuôi

Thư ký

Hội đồng chuyên ngành di truyền và chọn giống vật nuôi

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Chức vụ

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Chủ tịch

2

PGS.TS. Phan Xuân Hảo

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

3

PGS.TS. Lê Thị thanh Huyền

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

4

PGS.TS. Phạm Kim Đăng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

5

TS.Phạm Công Thiếu

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

6

TS. Ngô Thị Kim Cúc

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

7

TS. Hồ Lam Sơn

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ủy viên

8

TS. Chu Mạnh Thắng

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

9

TS. Phạm Văn Giới

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

10

TS. Phạm Kim Cương

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

11

TS. Hà Minh Tuân

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

12

TS. Hoàng Thị Phi Phượng

Viện Chăn nuôi

Thư ký

Cuộc họp đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp xây dựng, nhận xét của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chăn nuôi; dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi; di truyền và chọn giống vật nuôi. Theo đánh giá của Hội đồng đánh giá, thẩm định chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, chương trình đào tạo bám sát mục tiêu đào tạo. Ngoài ra, các Hội đồng còn đặt ra một số vấn đề cần lưu ý điều chỉnh về nội dung để thể hiện tính đặc thù của từng chuyên ngành.

 

Tổng hợp: Khâu Thị Định

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi