Hội thảo tham vấn nhiệm vụ Quỹ gen

29/05/2020

Ngày 29/5/2020, Viện Chăn nuôi đã tổ chức Hội thảo tham vấn triển khai thực hiện nhiệm vụ: Rà soát, lập, thẩm định, cập nhật danh mục nguồn gen giống vật nuôi nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ tại Hội trường của Viện.

Đến dự Hội nghị có TS.Nguyễn Văn Trọng – Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi; TS. Phạm Công Thiếu – Viện trưởng Viện Chăn nuôi – Chủ nhiệm nhiệm vụ; TS. Ngô Thị Kim Cúc – Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi; Các chuyên gia tư vấn, Các nhà khoa học và cán bộ tham gia thực hiện.

Hội nghị tổ chức nhằm được nghe các chuyên gia, các nhà khoa học tham vấn cho mục tiêu của Nhiệm vụ quỹ gen:

- Đánh giá được hiện trạng nguồn gen giống vật nuôi thuộc danh mục được ưu tiên bảo vệ và đề xuất được danh mục nguồn gen giống vật nuôi thuộc danh mục được ưu tiên bảo vệ.

- Có được bộ cơ sở dữ liệu về các nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm thuộc danh mục được ưu tiên bảo vệ.

- Đề xuất được danh mục nguồn gen giống vật nuôi cần bảo tồn, hạn chế trao đổi quốc tế, trao đổi quốc tế trong trường hợp đặc biệt.

- Đề xuất kiến nghị bổ sung sửa đổi một số quy định về trao đổi quốc tế các nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

 

Khâu Thị Định

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi