Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Vương Thị Lan Anh

08/05/2020

Ngày 8 tháng 5 năm 2020, tại Viện Chăn nuôi – Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 145/QĐ-VCN-ĐTTT ngày 16/3/2020) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Vương Thị Lan Anh.

Đề tài: Một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của giống vịt Biển 15 – Đại Xuyên nuôi trong môi trường nước ngọt và nước mặn

Ngành: Chăn nuôi           

Mã số: 9 62 01 05                       

Nghiên cứu sinh: Vương Thị Lan Anh       

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

1. PGS.TS. Hoàng Văn Tiệu

2. TS. Nguyễn Văn Duy

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức trách trong Hội đồng

1

PGS.TS. Nguyễn Huy Đạt

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Chủ tịch

2

PGS.TS. Trần Huê Viên

Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Phản biện 1

3

PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 2

4

PGS.TS. Lê Thị Thanh Huyền

Viện Chăn nuôi

Phản biện 3

5

PGS.TS. Phạm Kim Đăng

Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

6

TS. Nguyễn Văn Trọng

Cục Chăn nuôi

Ủy viên

7

TS. Hồ Lam Sơn

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Thư ký

Hội đồng đã đánh giá luận án đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, ngành chăn nuôi; Mã số: 9 62 01 05, với số phiếu tán thành là 7/7 (100%).

Buổi đánh giá luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban giám đốc Viện Chăn nuôi, Phòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Đơn vị quản lý chuyên môn – Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên; Các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên, bạn bè và đồng nghiệp của nghiên cứu sinh.

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại buổi đánh giá luận án

Toàn cảnh buổi đánh giá luận án

NCS báo cáo luận án trước Hội đồng

Viện trưởng, TS.Phạm Công Thiếu trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo và tặng hoa chúc mừng NCS

Lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên tặng hoa chúc mừng NCS

NCS phát biểu cảm ơn tại buổi bảo vệ luận án

Tập thể các Thầy Hội đồng và Thầy hướng dẫn chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

(Tổng hợp tin: Khâu Thị Định – Phòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác quốc tế)

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi