Viện Chăn nuôi chủ động phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới

30/07/2020

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19 thời gian gần đây, Viện Chăn nuôi đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch: Đo thân nhiệt cho cán bộ Viên chức và khách vào cơ quan làm việc. Tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ nhân viên và người lao động trong cơ quan tuyệt đối không được chủ quan, phải luôn chủ động, bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch và tuân thủ các biện pháp phòng ngừa: rửa tay bằng nước sát trùng, diệt khuẩn thường xuyên và luôn đeo khẩu trang trong khi làm việc.

 

 

 

Đoàn Thanh niên văn phòng Viện ra quân dọn vệ sinh quanh khu vực làm việc của văn phòng Viện 

 

 

 

Khâu Thị Định _ Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi