Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 117 (Tháng 11/2020)

06/12/2020

MỤC LỤC

Trang

TỔNG QUAN

 

Tổng hợp kết quả nghiên cứu về Dinh dưỡng và Thức ăn chăn nuôi giai đoạn 2006 - 2020 của Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ

2

Đoàn Đức Vũ

 

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

 

Nghiên cứu xây dựng công thức phối trộn khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh (TMR) cho bò lai (♂BBB ×♀Lai Sind) sinh trưởng giai đoạn 13-18 tháng tuổi

13

Cù Thị Thiên Thu, Đặng Thái Hải và Bùi QuangTuấn

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung hỗn hợp muối Cation - Anion và hỗn hợp chất đệm dạ cỏ đến các chỉ tiêu về năng suất và sức khỏe của bò sữa

23

Phan Tùng Lâm, Tăng Xuân Lưu, Trần Thị Loan,Đặng Thị Dương, Khuất Thị Thu Hà, Nguyễn Yên Thịnh, Khuất Thanh Long, Phùng Thị Diệu Linh,
Phùng Quang Trường và Ngô Đình Tân

 

Ảnh hưởng của bột ngô trong khẩu phần cỏ voi đến sự thải khí gây hiệu ứng nhà kính, tỷ lệ tiêu hóa và tích lũy đạm của bò thịt lai Sind

35

Nguyễn Văn Thu

 

Ảnh hưởng của bổ sung bột tỏi lên sự sinh trưởng và khả năng kháng bệnh trên gà Lai Chọi

49

Hoàng Thị Anh Phương và Nguyễn Văn Hoài

 

Ảnh hưởng của mức năng lượng trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng và sinh sản của vịt Hòa Lan

59

Nguyễn Thị Hồng Trinh, Đậu Văn Hải, Nguyễn Bá Chung và Hoàng Tuấn Thành

 

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 

Một số đặc điểm sinh học và thực trạng khai thác mật ong đá (Apis laboriosa) ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

75

Phạm Đức Hạnh, Nguyễn Thông Thành
và Nguyễn Đức Lâm

 

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi