Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Trung

16/03/2022

Sáng 16 tháng 3 năm 2022, tại Viện Chăn nuôi – số 9 Tân Phong, Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 15/QĐ-VCN-KHĐT&HTQT ngày 05 tháng 01 năm 2022) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Trung.

Đề tài: Một số đặc điểm sinh học và đa hình gen liên quan đến sinh trưởng và sinh sản của lợn Hung và lợn Mẹo

Ngành: Di truyền và chọn giống vật nuôi           

Mã số: 9 62 01 08                       

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

1. TS. Phạm Văn Giới

2. PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Tới dự buổi đánh giá luận án cho Nghiên cứu sinh cấp Viện có các Thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án; Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân; Phó Viện trưởng TS. Ngô Thị Kim Cúc; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Tập thể Thầy hướng dẫn; Đồng nghiệp và đông đảo các Quý vị Đại biểu.

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

PGS. TS. Nguyễn Văn Đức

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Chủ tịch

2

PGS.TS. Trần Huê Viên

Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Phản biện 1

3

PGS.TS. Phan Xuân Hảo

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 2

4

TS. Phạm Doãn Lân

Viện Chăn nuôi

Phản biện 3

5

PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ủy viên

6

TS. Phạm Thị Kim Dung

Cục Chăn nuôi

Ủy viên

7

TS. Phạm Sỹ Tiệp

Hội Bảo vệ động vật Việt Nam

Ủy viên Thư ký

 

Buổi đánh giá Luận án được diễn ra trong không khí trang trọng. Tiến trình đánh giá luận án theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi.

Kết quả đánh giá luận án với số phiếu tán thành 7/7 (đạt 100%).

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại Hội đồng đánh giá luận án

Thầy Chủ tịch điều khiển Hội đồng đánh giá luận án  (ảnh Khâu Thị Định)

NCS trình bày luận án trước Hội đồng  (ảnh Khâu Thị Định)

NCS phát biểu cảm ơn tại Hội đồng đánh giá luận án (ảnh Khâu Thị Định)

Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu đại diện cơ sở đào tạo trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo cho NCS (ảnh Lê Thu Hà)

Tập thể Hội đồng đánh giá luận án chụp ảnh lưu niệm cùng NCS (ảnh Khâu Thị Định)

Tập thể Hội đồng đánh giá luận án, đại diện cơ sở đào tạo, tập thể Thầy hướng dẫn và đại diện đơn vị nơi NCS công tác chụp ảnh lưu niệm cùng NCS (ảnh Lê Thu Hà)

Tập thể Thầy hướng dẫn chụp ảnh lưu niệm cùng NCS (ảnh Khâu Thị Định)

Tổng hợp: Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi