Phó Viện trưởng Phạm Doãn Lân tiếp chuyên gia của tổ chức CIRAD

Phó Viện trưởng Phạm Doãn Lân tiếp chuyên gia của tổ chức CIRAD 01/06/2023

Sáng ngày 31/5/2023, tại Hà Nội, Viện Chăn nuôi (NIAS) và Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu Phát triển Nông nghiệp - tổ chức CIRAD Pháp đã có buổi gặp gỡ để trao đổi thảo luận về kết quả các dự án hợp tác thuộc lĩnh vực chăn nuôi trong những năm vừa qua
Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 05/04/2023

Sáng ngày 05/4/2023, Tại Hội trường Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên Công đoàn Trung tâm đã tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028. Công đoàn Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên là tổ chức Công đoàn trực thuộc Liên đoàn lao động huyện Phú Xuyên.


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi