Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 142 (Tháng 12/2023)

11/03/2024

MỤC LỤC

Trang

TỔNG QUAN

 

Cơ chế, phương pháp và mô hình để thay đổi việc sử dụng thành tế bào thức ăn thô xanh cho động vật nhai lại

2

Nguyễn Văn Quang (Sưu tầm)

 

Xử lý và sử dụng phụ phẩm quả sầu riêng và cà phê làm thức ăn chăn nuôi

37

Nguyễn Thành Trung, Đặng Vũ Hòa, Đào Thị Bình An, Dương Thị Oanh, Lê Tiến Dũng, Trịnh Phú Cử, Nguyễn Thế Vinh, Hoàng Thị Hạnh và Nguyễn Thị Phương Anh

 

DI TRUYỀN - GIỐNG

 

Khả năng sinh sản, năng suất sữa của dê lai F1(Saanen x Bách Thảo) nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây

46

Đỗ Thị Thanh Vân, Đỗ Chiến Thắng, Phùng Văn Quân, Phan Thị Hà và Bạch Thu Hoa

 

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 

Đa hình gen GH, gen POU1F1 ở một số giống gà bản địa Việt Nam

52

Nguyễn Thị Quỳnh Châu, Phạm Thị Phương Mai, Nguyễn Văn Ba, Giang Thị Thanh Nhàn,
Trần Thị Hậu, Trần Thị Thu Thủy,
Nguyễn Khánh Vân và Phạm Doãn Lân

 

Xác định phương thức thích hợp nuôi gà Mán sinh sản tại xã Hán Đà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

62

Trịnh Phú Ngọc, Bùi Anh Tuấn và Trần Tường

 

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại tỉnh Lạng Sơn

72

Nguyễn Quang Tính, Nguyễn Bích Hằng và Phạm Thị Trang

 

ABSTRACT. Journal of Animal Science and Technology, 2023

83


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi