Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 144 (Tháng 4/2024)

11/06/2024

MỤC LỤC

Trang

TỔNG QUAN

 

Tiếp cận ban đầu các quan điểm về hiệu quả thức ăn đối với động vật

2

Nguyễn Thị Mộng Nhi

 

Tiềm năng của Amino axit theo sau các trao đổi dinh dưỡng ở động vật

10

Nguyễn Thị Mộng Nhi

 

Các yếu tố hệ thống, thực vật và động vật ảnh hưởng việc đưa đồng cỏ vào khẩu phần ăn và tác động của chúng đến việc xây dựng khẩu phần ăn cho bò sữa

18

Nguyễn Văn Quang

 

DI TRUYỀN - GIỐNG

 

Chế biến vỏ quả chanh leo ủ chua làm thức ăn cho gia súc nhai lại tại tỉnh Sơn La

36

Lê Văn Hà và Nguyễn Văn Quang

 

Ảnh hưởng của chế phẩm Asead đến khả năng sinh trưởng và hình thái lông nhung ruột của gà lai F1
(Trống Ri
× mái Lương Phượng)

45

Nguyễn Thị Bích Đào, Nguyễn Đức Trường,
Trần Thanh Vân và Hoàng Thị Thương

 

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 

Quan hệ giữa nhiệt độ và ẩm độ với các chỉ tiêu sinh lý của cừu Phan Rang

57

Bùi Văn Lợi

 

Đánh giá hiện trạng chăn nuôi bò H'Mông tại vùng Cao nguyên đá tỉnh Hà Giang

69

Phạm Văn Giới, Sử Thanh Long và Giang Hoàng Hà

 

Đặc điểm sinh học của vi khuẩn Actinobacillus pleuropneumoniae phân lập từ lợn viêm phổi tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

79

Nguyễn Quang Tính, Lê Văn Hưng,
Lê Văn Hải và Đỗ Bích Duệ

 

THÔNG TIN

 

Khai thác tiềm năng chăn nuôi bền vững

89

 

 


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi