Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 143 (Tháng 2/2024)

20/03/2024

MỤC LỤC

Trang

TỔNG QUAN

 

Những thách thức và cơ hội mới trong sản xuất  và cung cấp protein cho thức ăn chăn nuôi

2

Nguyễn Văn Quang (Sưu tầm)

 

Nền tảng nghiên cứu chất lượng cây thức ăn cho động vật

47

Nguyễn Thị Mộng Nhi và Hồ Thanh Thâm

 

DI TRUYỀN - GIỐNG

 

Khảo sát hàm lượng mỡ giắt, dày cơ thăn và dày mỡ lưng của một số nhóm bò lai hướng thịt nuôi tại Trà Vinh

57

Nguyễn Thị Thủy, Đậu Văn Hải, Hoàng Thị Ngân, Phạm Văn Quyến, Nguyễn Thanh Tùng  và Huỳnh Văn Thảo

 

Năng suất sinh sản của gà Mnụ Hla Alê nuôi tại tỉnh Đắk Lắk

66

Trần Quang Hạnh, Ngô Thị Kim Chi, Nguyễn Đức Điện, Bùi Thị Như Linh, Mai Thị Xoan, Trương Tấn Khanh và Phạm Thế Huệ

 

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

 

Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm xuyên tâm liên trong khẩu phần ăn đến tỷ lệ nuôi sống, khả năng sinh trưởng và phòng nhiễm khuẩn Salmonella ở gà thịt

77

Lưu Quỳnh Hương, Trần Thị Thu Hằng, Lê Thị Hồng Nhung, Đỗ Thị Thu Thúy, Đỗ Quyên, Chử Thị Thu Huyền và Hà Vân Oanh

 

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 

Đánh giá hiện trạng và hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn xã Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

87

Nguyễn Thế Vinh, Hàn Anh Tuấn,
Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Thị Minh Thu

 


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi