Sản phẩm

 • ĐÀ ĐIỂU (OSTRICH)

  ĐÀ ĐIỂU (OSTRICH)

  Quyết định công nhận Tiến bộ kỹ thuật số 120/QĐ-CN-GSN ngày 14/6/2011 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

 • GÀ TP4 (THỤY PHƯƠNG 4)

  GÀ TP4 (THỤY PHƯƠNG 4)

  Quyết định công nhận Tiến bộ kỹ thuật số 120/QĐ-CN-GSN ngày 14/6/2011 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

 • GÀ TP3 (THỤY PHƯƠNG 3)

  GÀ TP3 (THỤY PHƯƠNG 3)

  Quyết định công nhận Tiến bộ kỹ thuật số 120/QĐ-CN-GSN ngày 14/6/2011 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi