ĐÀ ĐIỂU (OSTRICH)

28/11/2018

  • Nguồn gốc, xuất xứ:

- Đà điểu Ostrich có nguồn gốc từ Châu Phi là loại chim khổng lồ, lớn nhất trong các loài chim hiện còn tồn tại trên mặt đất.

- Thuộc kết quả nghiên cứu của đề tài “Chọn lọc nhân thuần bốn dũng đà điểu nhập nội”

- Quyết định công nhận Tiến bộ kỹ thuật số 175/QĐ-CN-GSN ngày 16/10/2008 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

  • Tác giả công trình, địa chỉ liên hệ:

Tác giả: Phùng Đức Tiến, Nguyễn Khắc Thịnh, Hoàng Văn Lộc, Nguyễn Thị Hòa Mạnh Hùng.

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương.  Xã Thuỵ Phương. huyện Từ Liêm, Hà Nội.

- Điện thoại: (04) 8385622 – (04) 7570814 – (0913) 571785 – Fax: (04) 8385804;  Email:

  • Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật:

Con trống trưởng thành cao 2,1-2,75m nặng 120-150kg; con mái cao 1,75-1,9m nặng 90-110kg. Tuổi thành thục tính dục: 24 tháng; Năng suất trứng 30-40 quả/mái/năm; ấp nở 20-25 đà điểu con; sản lượng thịt hơi 2-2,5 tấn/năm/mái;

- Thịt đà điểu có giá trị dinh dưỡng cao: Protein: 20,87%; hàm lượng Cholesterol thấp: 58 - 58,5 mg/100g.

 
   

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

Tht đà điều

Da đà điểu

Vỏ trứng đà điểu

  • Điều kiện, địa bàn áp dụng:

-Thức ăn: Sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh hoặc thức ăn đậm đặc phối trộn với  các nguyên liệu khác theo hướng dẫn.

- Phương thức nuôi: Nhốt tập trung

- Kiểu chuồng trại: Thụng thoáng tự nhiên.

- Áp dụng cho tất cả các vùng, miền trong cả nước.


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi