GÀ TP3 (THỤY PHƯƠNG 3)

28/11/2018

•     Nguồn gốc, xuất xứ:

- Thuộc kết quả đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu chọn tạo và phát triển một số giống gà lông màu hướng trứng và hướng thịt”.

 

•     Tác giả công trình, địa chỉ liên hệ:

- Tác giả: Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quý Khiêm, Lê Tiến Dũng, Trần Thị Thu

Hằng, Lê Thị Thu Hiền, nguyễn Thị Mười và Đào Thị Bích Loan.

- Địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương, Thuỵ Phương, huyện Từ

Liêm, Hà Nội.

- Điện thoại: (04) 38385622 - (04) 37570814 - Fax: (04) 38385804;

 

•     Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật:

•     Điều kiện, địa bàn áp dụng:

- Thức ăn: Sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh hoặc thức ăn đậm đặc phối trộn với các nguyên liệu khác theo hướng dẫn.

- Phương thức nuôi: Nhốt tập trung.

- Kiểu chuồng trại: Chuồng kín hoặc thông thoáng tự nhiên.

- Áp dụng cho tất cả các vùng, miền trong cả nước.


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi