GÀ TP4 (THỤY PHƯƠNG 4)

28/11/2018

•     Nguồn gốc, xuất xứ:

- Thuộc kết quả đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu chọn tạo và phát triển một số giống gà lông màu hướng trứng và hướng thịt”.

 

Tác giả công trình, địa chỉ liên hệ:

- Tác giả: Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quý Khiêm, Lê Tiến Dũng, Trần Thị Thu

Hằng, Lê Thị Thu Hiền, nguyễn Thị Mười và Đào Thị Bích Loan.

- Địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương, Thuỵ Phương, huyện Từ

Liêm, Hà Nội.

- Điện thoại: (04) 38385622 - (04) 37570814 - Fax: (04) 38385804;

 

•     Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật:

•     Điều kiện, địa bàn áp dụng:

- Thức ăn: Sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh hoặc thức ăn đậm đặc phối trộn với các nguyên liệu khác theo hướng dẫn.

- Phương thức nuôi: Nhốt tập trung.

- Kiểu chuồng trại: Chuồng kín hoặc thông thoáng tự nhiên.

- Áp dụng cho tất cả các vùng, miền trong cả nước.


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi