Gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm KHCN tại Diễn đàn kết nối các sản phẩm khoa học công nghệ ngành nông nghiệp của Viện Chăn nuôi

10/07/2024

Gian hàng trưng bày giới  thiệu các sản phẩm Khoa học Công nghệ tại Diễn đàn kết nối các sản phẩm khoa học công nghệ ngành nông nghiệp với doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân.

 

 

 

 


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi