Phó Viện trưởng Phạm Doãn Lân kiểm tra thực địa triển khai đề tài tại Lâm Đồng

09/05/2022

Một số hình ảnh Phó Viện trưởng Phạm Doãn Lân và đoàn công tác của Bộ Khoa học công nghệ kiểm tra thực địa triển khai đề tài thuộc nhiệm vụ quỹ gen tại Lâm Đồng ngày 7/5/2022.

 

 

 

ảnh: TS. Chu Mạnh Thắng


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi