Hội thảo Kết quả thực hiện các nhiệm vụ nguồn gen giống vật nuôi nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

21/01/2022

Chiều 21/1/2022, Viện Chăn nuôi đã tổ chức Hội thảo: Kết quả thực hiện nhiệm vụ “Rà soát, lập, thẩm định, cập nhật danh mục nguồn gen giống vật nuôi nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ” tại Hội trường của Viện.

Đến dự Hội nghị có Viện trưởng Viện Chăn nuôi TS. Phạm Công Thiếu – Chủ nhiệm nhiệm vụ; Phó Viện trưởng; TS. Ngô Thị Kim Cúc; Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân; Các chuyên gia tư vấn, Các nhà khoa học và cán bộ tham gia thực hiện.

Hội nghị tổ chức nhằm lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa cho các mục tiêu của Nhiệm vụ quỹ gen:

- Kết quả điều tra đánh giá hiện trạng nguồn gen vật nuôi.

- Tổng quan các văn bản liên quan quy định cấm xuất khẩu và hạn chế trao đổi quốc tế các nguồn gen giống vật nuôi.

- Đề xuất danh mục nguồn gen giống vật nuôi được ưu tiên bảo vệ và Danh mục nguồn gen giống vật cần bảo tồn, hạn chế trao đổi quốc tế, trao đổi quốc tế trong trường hợp đặc biệt.

Hội thảo đã nhận được rất nhiều ý kiến, tham luận có ý nghĩa khoa học rất cao từ các chuyên gia để từ đó rút ra kinh nghiệm về công tác bảo tồn, khai thác, chia sẻ nguồn gen và hướng đến phát triển nguồn gen các giống vật nuôi bản địa bền vững, lâu dài, là nguồn tài sản quốc gia để phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế.

Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi