Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 của Viện Chăn Nuôi

02/02/2023

Căn cứ vào Quyết định số 16/QĐ-VCN-KHĐT&HTQT ngày 02/02/2023 của Viện trưởng Viện Chăn nuôi về việc ban hành đề án tuyển sinh năm 2023, cơ sở đào tạo Viện Chăn nuôi thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 như sau:

(Chi tiết xem tại các đường link bên dưới)

1. Quyết định ban hành đề án tuyển sinh

2. Đề án tuyển sinh

 Thông báo tuyển sinh

 

Phòng Khoa học Đào tạo và HTQT


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi