Hội đồng kiểm tra tiến độ các Dự án hợp tác Quốc tế

22/02/2023

Chiều ngày 22/2/2023, Viện Chăn nuôi tổ chức Hội đồng kiểm tra tiến độ các Dự án, nhánh Dự án hợp tác Quốc tế tại Hội trường của Viện, số 9 Tân Phong, P. Thụy Phương, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội do Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu chủ trì. 

Qua báo cáo của các nhóm thực hiện Dự án, nhánh Dự án hợp tác Quốc tế của Viện tại thời điểm kiểm tra, các nội dung công việc của các Dự án, nhánh Dự án: tình hình thực hiện quy chế quản lý, triển khai thực hiện, chế độ cáo cáo và các nội dung khác đều triển khai đúng tiến độ so với thuyết minh đã được phê duyệt. Hội đồng kiểm tra đã lập biên bản kiểm tra đánh giá những kết quả mà Dự án, nhánh Dự án đã thực hiện và đưa ra các ý kiến đề nghị đơn vị chủ trì thực hiện trong thời gian tiếp theo./.

Tin: Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi