Hội thảo: Nền tảng đổi mới cải tiến di truyền gia cầm Quốc gia lần thứ nhất

08/09/2021

Dự án “Lợi ích nguồn gen Gà Châu Á (AsCGG): Nền tảng để khai thác, thử nghiệm và cung cấp những giống gà cải tiến nhằm cải thiện sinh kế ở Đông Nam Á" giai đoạn 2020-2024 được Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp quốc tế Úc (ACIAR) tài trợ, do Viện Nghiên cứu Chăn nuôi quốc tế (ILRI) chủ trì, Viện Chăn nuôi thực hiện các nội dung ở Việt Nam. Trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án, Viện Chăn nuôi tổ chức Hội thảo trực tuyến “Nền tảng đổi mới cải tiến di truyền gia cầm quốc gia lần thứ nhất” vào ngày 8 tháng 9 năm 2021 nhằm giới thiệu các nội dung nghiên cứu của dự án và nền tảng đối mới cải tiến nguồn gen gia cầm nhằm tăng hiệu quả chăn nuôi gà tại các nông hộ nhỏ ở Campuchia, Myanmar và Việt Nam. Tham dự Hội thảo trực tuyến có các đại biểu đến từ các cơ quan, tổ chức gồm:

  • Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có TS. Hạ Thúy Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia, TS. Phạm Thị Kim Dung - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Cục Chăn nuôi.
  • Đại diện Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp quốc tế Úc (ACIAR) có bà Nguyễn Thị Thanh An – Trưởng đại diện ACIAR tại Việt Nam
  • Đại diện Viện Nghiên cứu Chăn nuôi quốc tế (ILRI) có TS. Tadelle Dessie - Giám đốc dự án và các thành viên tham gia dự án (tại văn phòng ILRI ở Etiopia), TS. Fred Unger và bà Nguyễn Lê Thanh (tại văn phòng ILRI ở Việt Nam).
  • Trung tâm Đổi mới Châu Phi (ECI-Africa) có GS. TS. Edward Rege - Tổng giám đốc và các thành viên thực hiện dự án thuộc Trung tâm.
  • Đại diện Viện Chăn nuôi có TS. Phạm Công Thiếu – Viện trưởng, TS. Ngô Thị Kim Cúc – Phó Viện trưởng, Giám đốc Dự án ở Việt Nam, TS. Phạm Doãn Lân – Phó Viện trưởng, lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Viện như Phòng KHĐT&HTQT, phòng KHTC, phòng TCHC, Bộ môn Đa dạng SH và ĐVQH, Bộ môn Di truyền giống VN, phòng TNTĐ CNTBĐC, Trung tâm NC Gia cầm TP, Trung tâm Thực nghiệm và BTVN và các thành viên thực hiện dự án thuộc Viện.
  • Đại diện Học Viện Nông nghiệp Việt Nam có PGS.TS. Bùi Thị Nga, Chuyên gia Kinh tế, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh.
  • Đại diện cho các địa phương và công ty hợp tác với dự án có ông Nguyễn Thành Trung – Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông nghiệp thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Thị Phương Thủy – Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hòa Bình, ông Hoàng Lương – Giám đốc Trung tâm Giống vật nuôi Quảng Bình, ông Nguyễn Hoàng Nguyên - Giám đốc Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco, ông Lê Văn Dư - Giám đốc Công ty TNHH giống gia cầm Minh Dư.

Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp, các thành viên Dự án và các đại biểu cùng nhau thảo luận sôi nổi và đưa ra các khuyến nghị tốt nhất để các hoạt động của Dự án thực hiện ở Việt Nam đạt hiệu quả cao.

Một số hình ảnh tại Hội thảo trực tuyến.

 

 

 

 

TS. Hà Minh Tuân _ Phó trưởng phòng Khoa học Đào tạo và HTQT


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi