Họp đánh giá giữa kỳ dự án New Zealand

15/06/2023

Ngày 15 và 16/6/2023, đoàn chuyên gia của Dự án “Nâng cao năng lực kiểm kê, đo lường, báo cáo và thẩm định phát thải khí nhà kính lĩnh vực chăn nuôi ở Việt Nam” họp và đánh giá giữa kỳ tình hình triển khai Dự án tại Viện Chăn nuôi và kiểm tra thực địa tại trại bò Ba Vì. Tiếp đoàn chuyên gia do Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân và nhóm thực hiện Dự án.

 

 

 

 


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi