Họp tổ chuyên gia góp ý xây dựng tiêu chí: Xác định khoảng trống dữ liệu và phương pháp thu thập dữ liệu thiếu

10/05/2024

Trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực kiểm kê, đo lường, báo cáo và thẩm định phát thải khí nhà kính lĩnh vực chăn nuôi ở Việt nam”, Hôm nay ngày 10/5/2024, Viện Chăn nuôi tổ chức buổi họp tổ chuyên gia góp ý xây dựng tiêu chí: “Xác định khoảng trống dữ liệu và phương pháp thu thập dữ liệu thiếu”.

Tham dự buổi họp có Phó Viện trưởng PGS.TS. Phạm Doãn Lân – Giám đốc Dự án; Các chuyên gia về dinh dưỡng, quản lý phân và hệ thống chăn nuôi bò thịt, bò sữa và chăn nuôi lợn đến từ các Viện, Trường, các Hội, Hiệp hội và cán bộ nghiên cứu của Viện Chăn nuôi. Tại buổi hợp, các chuyên gia, cán bộ nghiên cứu và các quý vị đại biểu đã chia thành các tổ nhóm theo chuyên môn sâu để thuận tiện trong việc trao đổi, góp ý để xây dựng tiêu chí cho Dự án được sát và thực tế với mục tiêu đề ra.

Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi