Khai mạc Hội nghị đào tạo dài hạn trong khuôn khổ Dự án do Hàn Quốc tài trợ

09/10/2023

Sáng ngày 09/10/2023, Viện Chăn nuôi phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp và các chuyên gia Hàn Quốc tổ chức khai mạc khóa đào tạo dài hạn dự án “Thiết lập trang trại thông minh và nâng cao chuỗi giá trị chăn nuôi lợn tại tỉnh Ninh Bình, Việt Nam” tại Viện Chăn nuôi, số 9 Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Khóa đào tạo lần này được diễn ra từ ngày 9/10          - 22/10/2023.

Tới dự Hội nghị có Viện tưởng, TS. Phạm Công Thiếu; Đại diện Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp –  ông Nguyễn Hoàng Đan – Phó Giám đốc; Đại diện Ban quản lý; các chuyên gia Hàn Quốc; đại diện sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình, 05 chủ trang trại chăn nuôi lợn tại tỉnh Ninh Bình, các nghiên cứu viên chuyên ngành chăn nuôi – thú y thuộc Viện.

Hội nghị đào tạo nhằm chuyển giao và áp dụng những kỹ thuật tiên tiến trong mô hình trang trại chăn nuôi lợn thịt thông minh của Hàn Quốc, phù hợp với điều kiện tại Việt Nam. Trong khóa đào tạo lần này, các chuyên gia Hàn Quốc sẽ giới thiệu chi tiết, cụ thể từng nội dung liên quan trong chương trình của Dự án: nâng cao năng lực trong chăn nuôi, kiểm soát dịch bệnh, lưu thông hàng hóa và quản lý dữ liệu hệ thống cho cán bộ và người chăn nuôi địa phương; Hệ thống sản xuất, cơ sở vật chất về bảo quản, giết mổ, đóng gói để từ đó các đại biểu nắm bắt được các kiến thức mới đế áp dụng vào thực tế chăn nuôi của trang trại và địa phương.

Một số hình ảnh tại buổi khai mạc khóa đào tạo

Quang cảnh Hội nghị

Đại diện Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp –  ông Nguyễn Hoàng Đan phát biểu tại Hội nghị

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các chuyên gia Hàn quốc

Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi