Lãnh đạo Viện Chăn nuôi đi kiểm tra thực địa dự án ACIAR tại tỉnh Điện BIên

27/12/2020

Từ ngày 25-27/12/2020 Viện trưởng – Giám đốc Dự án phía Việt Nam TS. Phạm Công Thiếu thực hiện chuyến công tác thực địa tại tỉnh Điện Biên trong khuôn khổ dự án ACIAR  “Chăn nuôi thâm canh bò thịt trong các hệ thống canh tác đất dốc vùng miền núi Tây Bắc Việt Nam- mã số LPS/2015/037”. Đoàn công tác gồm có đại diện Phòng Khoa học, đào tạo và HTQT và các nhóm đối tác dự án. Mục đích chuyến công tác nhằm kiểm tra, đánh giá hoạt động của Dự án trong năm 2020.

Một số hình ảnh của chuyến công tác

(ảnh:TS. Chu Mạnh Thắng)

(ảnh:TS. Chu Mạnh Thắng)

(ảnh:TS. Chu Mạnh Thắng)

(ảnh:TS. Chu Mạnh Thắng)

(ảnh:TS. Chu Mạnh Thắng)

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi