Viện Chăn nuôi làm việc với Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế

12/05/2022

Sáng ngày 12/5/2022, tại Hà Nội, Viện Chăn nuôi (NIAS) và Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT) đã có buổi gặp gỡ để trao đổi thảo luận về các hợp tác giữa Viện và CIAT trong những năm qua và kế hoạch hợp tác những năm tiếp theo.

TS. Phạm Doãn Lân – Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi chủ trì cuộc họp tiếp đoàn CIAT

Đến dự họp, về phía Viện Chăn nuôi có TS. Phạm Doãn Lân, Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi; TS Chu Mạnh Thắng, trưởng Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT; PGS.TS. Lê Thị Thanh Huyền, trưởng Bộ môn nghiên cứu Hệ thống và Môi trường chăn nuôi; TS. Trần Thị Bích Ngọc, Phó trưởng Bộ môn Dinh dưỡng TACN cùng các chuyên viên Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT thuộc Viện. Về phía Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT), có TS. Stephan Weise – Giám đốc vùng Châu Á liên minh đa dạng sinh học quốc tế và Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới ACIAT, TS. Mary Atieno Otieno – Giám đốc dự án Sapling tại Việt Nam.

Tại buổi họp, hai bên thảo luận về kế hoạch triển khai dự án Sapling tại Việt nam trong thời gian tới, cùng nhau trao đổi về tiềm năng của các hệ thống sản xuất chăn nuôi ở vùng nhiệt đới và các chiến lược xác định cho việc thâm canh quy mô lớn các hệ thống sản xuất chăn nuôi có tính thân thiện với khí hậu hơn, sử dụng các nguồn lực hiệu quả hơn và bền vững về mặt kinh tế và sinh thái, qua đó xác định các cách tiếp cận để tăng cường bền vững sẽ nâng cao sinh kế lợi ích môi trường của các hệ thống thức ăn gia súc cho các hộ chăn nuôi Việt Nam nói riêng và khu vực Châu Á nói chung.

Buổi họp đã thành công như mong đợi.

Lê Thu Hà - Phòng Khoa học Đào tạo và HTQT


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi