Hội đồng Khoa học công nghệ xác định danh mục nhiệm vụ Khoa học công nghệ năm 2022

09/03/2021

Ngày 9/3/2021, Viện Chăn nuôi đã tổ chức họp Hội đồng xác định danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2022. Tham dự có Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Phó Viện trưởng TS. Ngô Thị Kim Cúc; Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân; Phòng Khoa học đào tạo và HTQT; đại diện các đơn vị thuộc Viện.

Hội đồng xác định danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2022 gồm: Danh mục tổng hợp đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia: 7 đề xuất; Danh mục đề xuất đặt hàng đề tài, dự án cấp Bộ: 21 đề xuất.

Tại  cuộc họp, trên cơ sở xác minh các nhiệm vụ khoa học công nghệ được đề xuất thực hiện trong năm 2022, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương về lĩnh vực chăn nuôi, các thành viên Hội đồng đã cùng nhau thảo luận cụ thể để thống nhất về tên, nhiệm vụ, mục tiêu, sản phẩm dự kiến, phương thức thực hiện về từng nhiệm vụ, đề xuất với các tiêu chí: tính cấp thiết, tính mới… để thống nhất lựa chọn các đề xuất nhiệm vụ, tổng hợp các đề xuất nhiệm vụ KHCN báo cáo Hội đồng KHCN Bộ xem xét.

Một số hình ảnh tại buổi họp 

Khâu Thị Định _ Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi