Hội đồng kiểm tra, nghiệm thu khối lượng công việc thực hiện năm 2020 các nhiệm vụ khoa học

11/12/2020

Chiều ngày 11/12/2020, tại Viện Chăn nuôi – số 9 Tân Phong – P.Thụy Phương – Q.Bắc Từ Liêm – Hà Nội tổ chức họp Hội đồng kiểm tra, nghiệm thu khối lượng công việc thực hiện năm 2020 các nhiệm vụ khoa học của Viện.

Tham dự Hội nghị có Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu, các thành viên Hội đồng, các nhóm thực hiện các nhiệm vụ khoa học.

Các nhiệm vụ Khoa học công nghệ triển khai trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng lớn của dịch covid đến quá trình thực hiện các đề tài, dự án; nhưng tại buổi kiểm tra và nghiệm thu khối lượng công việc, Hội đồng đã đánh giá cao sự nỗ lực và cố găng thực hiện của các nhiệm vụ; Các nhóm đề tài, dự án đã chủ động triển khai tốt các nội dung theo thuyết minh được phê duyệt. Hội đồng cũng đề nghị các nhóm tiếp tục hoàn thiện các nội dung còn lại theo kế hoạch của đề tài, dự án.

Khâu Thị Định _ Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi