Hội đồng Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ Quỹ gen năm 2020 và Hội đồng thẩm định thuyết minh nhiệm vụ Quỹ gen năm 2021 của Viện Chăn nuôi

24/12/2020

Hôm nay 24/12/2020, tại số 9 Tân Phong, P. Thụy Phương, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Viện Chăn nuôi tổ chức Hội đồng Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ Quỹ gen năm 2020 và Hội đồng thẩm định Thuyết minh nhiệm vụ Quỹ gen năm 2021 của Viện Chăn nuôi.

Tham dự có Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; các thành viên trong Hội đồng và Nhóm tham gia thực hiện Nhiệm vụ cùng đông đảo các quý vị đại biểu.

Theo báo cáo thực hiện nhiệm vụ Quỹ gen năm 2020 của Viện Chăn nuôi, Nhiệm vụ đã đạt được: (1) Bảo tồn Insitu và Exsitu nguồn gen vật nuôi; (2) Điều tra tìm kiếm nguồn gen vật nuôi; (3) Đánh giá và tư liệu hóa nguồn gen vật nuôi. Sau khi nghe báo cáo, Hội đồng đã nhận xét, đánh giá: Đề tài đã thực hiện đúng thời gian theo hợp đồng đã ký; Nhiệm vụ đã thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo về số lượng, chất lượng, chủng loại theo đúng nội dung thuyết minh. Kết quả của nhiệm vụ là một tài liệu được đề cập đến nhiều vấn đề giúp cho các nhà quản lý, nghiên cứu, giảng dạy và người chăn nuôi tham khảo về công tác bảo tồn và lưu giữ nguồn gen vật nuôi có hiệu quả. Hội đồng đã tổng hợp ý kiến, nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở và đề nghị hoàn thiện hồ sơ nộp cho Bộ trong thời gian sớm nhất.

Tại buổi sáng cùng ngày, Viện Chăn nuôi đồng thời tổ chức Hội đồng thẩm định thuyết minh nhiệm vụ Quỹ gen năm 2021. Sau khi nghe thư ký Nhiệm vụ trình bày tóm tắt thuyết minh, báo cáo tóm tắt hướng nghiên cứu, tiến độ thực hiện, các thành viên trong Hội đồng đã thảo luận, góp ý để Nhóm thực hiện rõ hơn về nội dung cũng như hướng nghiên cứu. Đồng thời, Hội đồng thẩm định đã xem xét đánh giá về tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung, tiến độ. Hội đồng đề nghị nhóm thực hiện sớm hoàn chỉnh lại thuyết minh đề được phê duyệt và làm các thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện đúng theo quy định.

Khâu Thị Định _ Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi