Hội nghị tập huấn công tác quản lý khoa học công nghệ và tài chính năm 2023

14/06/2023

Ngày 14/6/2023, tại Hội trường tầng 3, Viện Chăn Nuôi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý khoa học công nghệ và tài chính năm 2023.

Tới dự Hội nghị có, Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; TS. Nguyễn Văn Lý– Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ NN&PTNT; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện; Cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong toàn Viện; Cán bộ làm công tác tài chính, kế toán của các đơn vị thuộc Viện.

Chương trình tập huấn lần lượt giới thiệu đến hội nghị một số hướng dẫn do Vụ Khoa học; phòng Khoa học Đào tạo và HTQT kết hợp cùng với Phòng Tài Vụ trực tiếp hướng dẫn tại buổi tập huấn các nội dung cụ thể:

- Giới thiệu và hướng dẫn các biểu mẫu về tài chính trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Giới thiệu và hướng dẫn một số biểu mẫu trong quản lý khoa học công nghệ, văn bản mới về quản lý khoa học công nghệ.

Hội nghị cũng là dịp để các cán bộ khoa học trong Viện có điều kiện nắm bắt được các biểu mẫu, các thông tư và quy định mới trong quản lý khoa học và tài chính trong công tác quản lý khoa học công nghệ và tài chính nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn

Quang cảnh Hội nghị

Viện trưởng Phạm Công Thiếu phát biểu khai mạc Hội nghị

Trưởng phòng Kế hoạch tài chính giới thiệu và hướng dẫn các biểu mẫu về tài chính

TS. Nguyễn Văn Lý– Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ NN&PTNT giới thiệu và hướng dẫn một số biểu mẫu trong quản lý KHCN

 

Tin: Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi