Hội thảo Kết quả sản xuất thử nghiệm chăn nuôi lợn Hạ Lang

30/06/2022

Sáng ngày 30/6/2022, Viện Chăn nuôi đã tổ chức Hội thảo: Kết quả sản xuất thử nghiệm chăn nuôi lợn Hạ Lang thuộc Dự án: Sản xuất thử nghiệm và hoàn thiện quy trình công nghệ chăn nuôi lợn Hạ Lang tại Hội trường của Viện, Dự án do Viện Chăn nuôi chủ trì.

Đến dự Hội nghị có Viện trưởng Viện Chăn nuôi TS. Phạm Công Thiếu; Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân; Ông Đàm Đức Phúc – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Giống Nông lâm nghiệp Cao Bằng; Đại diện Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Bộ môn Di truyền giống vật nuôi; Các nhà khoa học và cán bộ tham gia thực hiện Dự án.

Hội nghị tổ chức nhằm lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học cho các mục tiêu của Dự án: Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn Hạ Lang; ứng dụng các công thức dinh dưỡng trong chăn nuôi lợn Hạ Lang. Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến, tham luận có ý nghĩa khoa học và thực tiễn từ các chuyên gia, các nhà khoa học, từ đó bổ sung và hoàn thiện cho báo cáo tổng kết của Dự án sắp tới.

TS. Trần Thị Minh Hoàng - Chủ nhiệm Dự án, báo cáo tổng hợp kết quả Dự án

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp Cao Bằng - Ông Đàm Đức Phúc phát biểu tại Hội thảo

Tin: Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi