Khai mạc Hội nghị đào tạo ngắn hạn trong khuôn khổ Dự án do Hàn Quốc tài trợ

24/07/2023

Quang cảnh Hội nghị

Sáng ngày 24/7/2023, Viện Chăn nuôi phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp và các chuyên gia Hàn Quốc tổ chức Hội nghị đào tạo ngắn hạn thuộc dự án “Thiết lập trang trại thông minh và nâng cao chuỗi giá trị chăn nuôi lợn tại tỉnh Ninh Bình, Việt Nam” tại Viện Chăn nuôi, số 9 Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Hội nghị được diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 24-26/7/2023).

Tới dự Hội nghị có Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi, PGS.TS. Ngô Thị Kim Cúc; TS. Nguyễn Hoàng Đan - Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp, Phó Giám đốc Dự án; TS. Lee Sung Ho - Tổng giám đốc công ty Hohuyn F&C, Cố vấn trưởng Dự án cùng các chuyên gia Hàn Quốc; đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT 02 tỉnh Hà Nam và Ninh Bình, 20 chủ trang trại chăn nuôi lợn tại tỉnh Ninh Bình và Hà Nam, các nghiên cứu viên chuyên ngành chăn nuôi – thú y thuộc Viện.

Dự án “Thiết lập trang trại thông minh và nâng cao chuỗi giá trị chăn nuôi lợn tại tỉnh Ninh Bình, Việt Nam” do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại do Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp được giao làm chủ Dự án, Viện Chăn nuôi là đơn vị phối hợp triển khai dự án tại Hà Nội và Ninh Bình. Hội nghị đào tạo này nhằm chuyển giao và áp dụng những kỹ thuật tiên tiến trong mô hình trang trại chăn nuôi lợn thịt thông minh của Hàn Quốc, phù hợp với điều kiện tại Việt Nam. Trong khuôn khổ Hội nghị, các chuyên gia Hàn Quốc còn giới thiệu nhiều nội dung xung quanh các vấn đề về chăn nuôi lợn phù hợp với điều kiện tại Việt Nam như: nâng cao năng lực trong chăn nuôi, kiểm soát dịch bệnh, lưu thông hàng hóa, quản lý dữ liệu hệ thống cho cán bộ và người chăn nuôi địa phương; Hệ thống sản xuất, cơ sở vật chất về bảo quản, giết mổ, đóng gói. Hội nghị cũng là cơ sở để góp phần cho Dự án đạt hiệu quả cao cho mục tiêu thực hiện an ninh lương thực quốc gia.

Phó Viện trưởng PGS.TS.Ngô Thị Kim Cúc phát biểu khai mạc tại Hội nghị

TS. Nguyễn Hoàng Đan - Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp phát biểu chào mừng Hội nghị

TS. Lee Sung Ho trình bày nội dung tại Hội nghị

TS. Lee Sung Ho trình bày nội dung tại Hội nghị

 

Tin: Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi