Khuyến cáo một số công thức khẩu phần ăn tối ưu cho vật nuôi dựa trên nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương

17/03/2022

Khuyến cáo một số công thức tự phối trộn thức ăn chăn nuôi sử dụng các nguyên liệu sẵn có tại địa phương nhằm đảm bảo dinh dưỡng cho vật nuôi và hạ giá thành sản phẩm

Chi tiết xem tại đây

Viện Chăn nuôi


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi