Kiểm tra định kỳ các nhiệm vụ Khoa học công nghệ

06/07/2021

Trong 2 ngày 06 và 07/7/2021, Viện Chăn nuôi tổ chức Hội đồng kiểm tra định kỳ các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ tại Hội trường của Viện, số 9 Tân Phong, P. Thụy Phương, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội do Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu chủ trì.  

 

Khâu Thị Định _ Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi