Kiểm tra thực địa đề tài khuyến nông năm 2020

29/06/2020

Từ ngày 19 - 21/6/2020 Viện Chăn nuôi đã đi kiểm tra thực địa đề tài khuyến nông năm 2020 do Viện trưởng TS.Phạm Công Thiếu làm trưởng đoàn tại các điểm thực hiện đề tài: Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Một số hình ảnh của đoàn công tác

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thanh Hường - Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi