Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến làm việc tại Viện Chăn nuôi

15/03/2022

Để đảm bảo triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, xây dựng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022. Chiều ngày 14/3/2022, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến và đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có buổi làm việc với Viện Chăn nuôi về các đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2022 về lĩnh vực chăn nuôi. Cùng dự buổi làm việc có: Đại diện Vụ khoa học Công nghệ và Môi trường; Cục Chăn nuôi; Ban giám đốc Viện; Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT; Các đơn vị thuộc Viện và các thành viên liên quan.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng đã cùng thảo luận đánh giá tính cấp thiết, tầm quan trọng của việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu các kết quả chính và chỉ tiêu cần đạt của các đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ. Các nhiệm vụ đạt yêu cầu sớm hoàn tất hồ sơ để trình Bộ phê duyệt trong danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2022.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến làm việc tại Viện Chăn nuôi (ảnh Lê Thu Hà)

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến phát biểu tại Hội nghị (ảnh Lê Thu Hà)

Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi