Viện Chăn nuôi góp phần phát triển chăn nuôi trở thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng trong nông nghiệp

19/05/2022

Viện Chăn nuôi là đơn vị sự nghiệp Khoa học công lập thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chức năng nhiệm vụ chính của Viện là nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về lĩnh vực chăn nuôi trên phạm vi cả nước; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đào tạo tay nghề, huấn luyện nâng cao trình độ cho cán bộ kỹ thuật và người nông dân chăn nuôi; tư vấn, dịch vụ khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực liên quan đến vật nuôi; hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo và thông tin…. Hiện tại, Viện có 20 đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn trải dài từ Bắc vào Nam gồm gồm 01 Phân Viện, 3 phòng chức năng, 4 bộ môn nghiên cứu, 1 phòng phân tích, 1 phòng thí nghiệm trọng điểm và 10 đơn vị nghiên cứu ứng dụng và triển khai có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu riêng.

Năm 2022 trong bối cảnh ngành chăn nuôi đối mặt nhiều thách thức khó khăn do tác động của dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế, xã hội, làm đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu, gây ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động sản xuất chăn nuôi, sức tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi giảm mạnh. Dịch bệnh trên động vật tiềm ẩn nguy cơ bùng phát nhất là dịch tả lợn Châu Phi, xuất hiện chủng virus nguy hiểm trên đàn gia cầm (H5N6, H5N8…) và bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò,  nhưng Viện đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao từ nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, công tác nội chính, quản lý tài chính…

Trong năm, toàn Viện đã triển khai đúng nội dung và tiến độ của 213 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ gồm: 14 nhiệm vụ cấp Nhà nước; 45 nhiệm vụ cấp Bộ; 34 nhiệm vụ thường xuyên, 111 nhiệm vụ hợp tác trong nước và 09 dự án Hợp tác Quốc tế. Hoàn thiện Đề án Chiến lược phát triển chăn nuôi.

Điểm nhấn đáng chú ý trong bối cảnh khó khăn là Viện Chăn nuôi đã gặt hái những thành công KHCN và có những giải thưởng cao quý.  Lần đầu tiên tại Việt Nam, các nhà khoa học của Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào động vật - Viện Chăn nuôi đã thành công và làm chủ công nghệ nhân bản lợn Ỉ từ tế bao soma ở mô tai. Đạt 01 giải thưởng Hồ Chí Minh cho cụm công trình “Phát triển chăn nuôi thủy cầm ở Việt Nam”; đạt 02 giải thưởng Nhà nước về Khoa học công nghệ cho các cụm công trình “Bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen vật nuôi bản địa Việt Nam giai đoạn 2000 - 2020”, cụm công trình “Chọn tạo và phát triển giống gà lông màu hướng thịt, hướng trứng giai đoạn 2006 - 2020”.

Với những thành tích đạt được, Viện Chăn nuôi có 01 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 02 tập thể được tặng  Cờ thi đua của Chính phủ; 07 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;  03 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 06 cá nhân là Chiên sĩ thi đua cấp Bộ và nhiều giải thưởng khác của Bộ, của Công đoàn ngành... Trước đó, năm 2020 Viện tự hào có 02 nhà khoa học là Tiến sĩ Phạm Công Thiếu - Viện trưởng và Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tỉnh - Phó Viện trưởng được tôn vinh là Nhà khoa học của nhà nông. Những danh hiệu, phần thưởng xứng đáng đó là động lực quan trọng để đội ngũ các nhà khoa học Viện Chăn nuôi tiếp tục phấn đấu, lập những thành tích mới hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Chăn nuôi và tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò chủ đạo của Viện trong công cuộc phát triển chăn nuôi trở thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng của ngành Nông nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa.

(Tạp chí thi đua khen thưởng)


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi