Viện Chăn nuôi nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt 6

24/11/2022

Tối 23-11, tại Hà Nội, 29 công trình, cụm công trình nghiên cứu khoa học - công nghệ tiêu biểu, có giá trị cao trong thực tiễn đã được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đợt 6. 29 công trình, cụm công trình nghiên cứu của 281 tác giả, đồng tác giả đợt này được Bộ Khoa học và Công nghệ - cơ quan thường trực giải thưởng - triển khai từ tháng 12-2020. Trong đó, 12 công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 17 công trình được trao Giải thưởng Nhà nước.

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN là hai Giải thưởng cao quý nhất được Nhà nước ghi nhận, tôn vinh, trao tặng các nhà khoa học, tác giả, đồng tác giả của các công trình đặc biệt xuất sắc và có giá trị cao về KH&CN, có tác dụng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng và thiết thực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và sự nghiệp phát triển KH&CN của đất nước. Giải thưởng được triển khai từ năm 1996, cho đến nay đã có 6 đợt xét tặng.

Trong đợt xét tặng này, Viện Chăn nuôi là đơn vị đầu ngành trong cả nước nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chăn nuôi đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và Chính phủ vinh danh 01 cụm công trình giải thưởng Hồ Chí Minh và 02 cụm công trình giải thưởng Nhà nước. Cụ thể:

1. Giải thưởng Hồ Chí Minh cho cụm công trình : Phát triển chăn nuôi thủy cầm ở Việt Nam, tác giả TS. Nguyễn Văn trọng và 30 đồng tác giả

Ðồng tác giả: TS. Phùng Ðức Tiến, PGS.TS. Hoàng Văn Tiệu, TS. Dương Xuân Tuyển, TS. Phạm Văn Trượng, TS. Nguyễn Văn Duy, TS. Nguyễn Quý Khiêm, ThS. Hoàng Thị Lan, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Liên, ThS. Lê Thanh Hải, KS. Ngô Văn Vĩnh, PGS.TS. Nguyễn Ðăng Vang, ThS. Nguyễn Thị Thúy Nghĩa, TS. Vương Thị Lan Anh, TS. Lê Xuân Ðồng, ThS. Nguyễn Ngọc Dụng, TS. Nguyễn Thị Minh, ThS. Trần Thị Cương, TS. Nguyễn Thị Nga, ThS. Ðồng Thị Quyên, ThS. Vũ Ðức Cảnh, ThS. Vũ Thị Thảo, TS. Bạch Thị Thanh Dân, TS. Lê Thị Nga, TS. Nguyễn Thanh Sơn, KS. Doãn Văn Xuân, KS. Lương Thị Bột, KS. Lê Thị Phiên, TS. Mạc Thị Quý, Cố TS. Lương Tất Nhợ, Cố TS. Trần Công Xuân.

2. Giải thưởng Nhà nước cho cụm công trình: Bảo tồn và khai thác nguồn gen vật nuôi bản địa Việt Nam của Viện Chăn nuôi giai đoạn 2000-2020, tác giả TS. Phạm Công Thiếu và 14 đồng tác giả.

Ðồng tác giả: TS. Võ Văn Sự, PGS.TS. Hoàng Văn Tiệu, PGS.TS. Lê Thị Thúy, PGS.TS. Ðinh Văn Bình, PGS.TS. Nguyễn Văn Ðức, TS. Nguyễn Văn Trọng, TS. Ngô Thị Kim Cúc, TS. Nguyễn Thị Minh, TS. Nguyễn Thị Mai, KS. Lê Thị Bình, TS. Phạm Doãn Lân, ThS. Phạm Hải Ninh, TS. Nguyễn Công Ðịnh, TS. Lưu Quang Minh.

3. Giải thưởng Nhà nước cho cụm công trình: Chọn tạo và phát triển các giống gà lông màu hướng thịt và hướng trứng giai đoạn 2006-2020, tác giả TS. Phùng Đức Tiến và 19 đồng tác giả.

Ðồng tác giả: TS. Nguyễn Quý Khiêm, TS. Nguyễn Thanh Sơn, TS. Hồ Xuân Tùng, TS. Nguyễn Thị Nga, ThS. Phạm Thùy Linh, ThS. Nguyễn Trọng Thiện, TS. Hoàng Tuấn Thành, TS. Lê Thị Nga, TS. Phạm Thị Minh Thu, ThS. Nguyễn Thị Tình, ThS. Ðào Thị Bích Loan, TS. Trần Ngọc Tiến, ThS. Lê Ngọc Tân, ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh, ThS. Vũ Chí Thiện, ThS. Lê Thị Thu Hiền, ThS. Nguyễn Thị Mười, TS. Nguyễn Duy Ðiều, ThS. Nguyễn Mạnh Hùng.

03 cụm công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước của Viện Chăn nuôi là kết quả dày công nghiên cứu với sự tâm huyết cống hiến trí tuệ, tài năng của 66 tác giả, đồng tác giả. Đây là những công trình, vừa mang tính khoa học vừa mang tính thực tiễn cao, được áp dụng hiệu quả trong cuộc sống, có đóng góp lớn, tạo đột phá cho phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế.

Một số hình ảnh tại lễ trao giải

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Giải thưởng Nhà nước về KHCN, (ảnh Phạm Hải -ictnews.vietnamnet.vn)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về KHCN, (ảnh Phạm Hải -ictnews.vietnamnet.vn)

(Các Tác giả và đồng Tác giả của các cụm công trình chụp ảnh lưu niệm tại Lễ trao giải, ảnh: Phạm Hải Ninh)


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi