Viện Chăn nuôi tham dự họp góp ý về điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật cho đàn vật nuôi giống gốc

28/06/2022

Ngày 28/6/2022, Viện Chăn nuôi tham dự buổi họp do Cục Chăn nuôi chủ trì tại phòng họp của Viện Chăn nuôi, số 9 Tân Phong, P.Thụy Phương, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội về chương trình giống gốc vật nuôi.

Tham dự buổi làm việc có Phó Cục trưởng Tống Xuân Chinh; Phó Viện trưởng Ngô Thị Kim Cúc; Chuyên gia; Các tổ công tác triển khai chương trình giống gốc vật nuôi; Các đơn vị liên quan thuộc Viện Chăn nuôi và Khách mời. Tại cuộc họp, các thành viên và Chuyên gia đã góp ý cho việc điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật cho đàn vật nuôi giống gốc tại Quyết định số 675/QĐ-BNN ngày 4/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Tổng hợp: Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi