Viện Chăn nuôi tổ chức Hội đồng tư vấn xét duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2024

21/02/2023

Sáng ngày 21/02/2023, Thường trực Hội đồng KH&CN Viện Chăn nuôi đã họp dưới sự chủ trì của Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu để tư vấn xét duyệt danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2024. Hội đồng đã nghe và rà soát danh mục tổng hợp đề xuất gồm 27 nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN trong phạm vi các lĩnh vực chăn nuôi: di truyền và chọn giống vật nuôi, dinh dưỡng thức ăn, công nghệ sinh học và các vấn đề khác.v.v. Nhằm đảm bảo tính khách quan khi xét duyệt các nhiệm vụ, Hội đồng tập chung góp ý làm rõ tính cấp thiết và nhu cầu thực tiễn của đề xuất, mục tiêu, nội dung và các sản phẩm dự kiến, v.v. đảm bảo rõ ràng, có tính thực tiễn cao, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra của ngành chăn nuôi.

Tại Hội nghị, các thành viên của Hội đồng KH&CN tập trung thảo luận làm rõ tính cấp thiết và nhu cầu thực tiễn của đề xuất, xác định phạm vi, mục tiêu, nội dung nghiên cứu và kết quả đầu ra của các nhiệm vụ KH&CN. Đa số thành viên Hội đồng đều nhất trí thông qua các đề xuất có tính thực tiễn và giá trị khoa học đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra của ngành chăn nuôi. Bên cạnh đó, một số đề xuất nghiên cứu có phạm vi lan tỏa chưa cao và chưa thực sự cấp thiết, Hội đồng đã điều chỉnh, thảo luận góp ý để hoàn thiện và phù hợp với yêu cầu đặt ra.

 

 

Tin: Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi