Viện trưởng Phạm Công Thiếu kiểm tra định kỳ nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tại tỉnh Bình Dương

20/04/2023

Ngày 19/4/2023, Viện trưởng Phạm Công Thiếu và đoàn kiểm tra của Viện Chăn nuôi đã đi kiểm tra định kỳ tình hình thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi Gia súc lớn tại tỉnh Bình Dương, thuộc Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ; đề tài nghiên cứu cấp Bộ; “Nghiên cứu lai tạo một số tổ hợp Bò lai hướng thịt cho năng suất, chất lượng cao phục vụ phát triển chăn nuôi bò thịt ở Việt Nam”. Tại thời điểm kiểm tra, các nội dung của đề tài đều triển khai theo đúng quy định hiện hành.

Một số hình ảnh của đoàn kiểm tra

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thanh Hường


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi