Viện trưởng Phạm Công Thiếu kiểm tra định kỳ nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tại tỉnh Sóc Trăng

19/04/2023

Ngày 18/4/2023, Viện trưởng Phạm Công Thiếu và đoàn kiểm tra của Viện Chăn nuôi đã đi kiểm tra định kỳ tình hình thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ tại Sóc Trăng, đề tài “Mô hình chăn nuôi lợn sinh sản năng suất, chất lượng cao và an toàn sinh học” của Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi heo Bình Thắng – thuộc Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ. Tại thời điểm kiểm tra, các nội dung của đề tài đều triển khai theo đúng quy định hiện hành.

Một số hình ảnh của đoàn kiểm tra

 

 

 

 

Phạm Thị Thanh Hường


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi