Đại hội Chi bộ Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi

29/07/2022

Chiều ngày 29/7/2022, Chi bộ Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 tại Hội trường lớn của Trung tâm.

Tham dự Đại hội có Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Chăn nuôi TS. Phạm Công Thiếu; Đại diện các Chi ủy Chi bộ trực thuộc Viện; Các đồng chí trong Chi bộ Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi.

Tại Đại hội, các Đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020- 2022; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025; báo cáo kiểm điểm cấp ủy; Các đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi đã phát biểu nhiều ý kiến, tham gia thảo luận các báo cáo chính trị của Chi bộ mình.

Theo Báo cáo trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, cấp ủy Chi bộ Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên và chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên trong Chi bộ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ngoài những thành tích đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm; Đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2022 – 2025: Tiếp tục làm tốt vệ sinh thú y, an toàn sinh học trong chăn nuôi để bảo vệ đàn vật nuôi có nguồn gen quý đang được lưu giữ tại Trung tâm. Chi bộ tiếp tục chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng và nội dung sinh hoạt Chi bộ, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, kết nạp đảng viên mới.

Đại hội đã tiến hành bầu cấp Ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 3 đồng chí:

1. Nguyễn Thị Mười – Bí thư Chi bộ

2. Trần Quốc Hùng – Phó bí thư Chi bộ

3. Lê Văn Lưu

Một số hình ảnh tại Đại hội

Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Chăn nuôi TS. Phạm Công Thiếu phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đảng viên Chi bộ bỏ phiếu cấp Ủy nhiệm kỳ mới

Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Chăn nuôi TS. Phạm Công Thiếu tặng hoa chúc mừng cấp Ủy nhiệm kỳ 2022-2025

 

Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi