Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm nghiên cứu Ong và chuyển giao công nghệ chăn nuôi, nhiệm kỳ 2023 – 2028

02/03/2023

Sáng ngày 01/3/2023, Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm nghiên cứu Ong và chuyển giao công nghệ chăn nuôi đã tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028.  

Tới dự Đại hội, đồng chí Ngô Thị Kim Cúc - Phó Bí thư đảng ủy, phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện Chăn nuôi; đồng chí Lê Văn Huyên – Phó Chủ tịch Công đoàn Viện; đồng chí Trương Anh Tuấn - Bí thư Chi bộ, giám đốc Trung tâm và toàn thể 42 công đoàn viên và người lao động của Trung tâm.

Đại hội đã nghe dự thảo Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023-2028; báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023.

Nhiệm kỳ 2017-2023, dù Trung tâm có nhiều biến động về cơ cấu cũng như nhân sự nhưng BCH Công đoàn Trung tâm đã phấn đấu tổ chức, hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2023 đã đề ra.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngô Thị Kim Cúc – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện Chăn nuôi đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Công đoàn trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời giao nhiệm vụ công đoàn của Trung tâm trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã Bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm 03 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đại hội đã thống nhất bầu 08 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Viện Chăn nuôi lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Giám đốc Trung tâm phát biểu tại Đại hội

Phó Bí thư đảng ủy, phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện Chăn nuôi Ngô Thị Kim Cúc và Giám đốc Trung tâm tặng hoa chúc mừng BCH công đoàn nhiệm kỳ mới

Bùi Thu Huyền - Phòng Tổ chức Hành chính


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi