Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương, nhiệm kỳ 2023 – 2028

28/02/2023

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả phong trào viên chức và người lao động và hoạt động Công đoàn khóa X nhiệm kỳ 2017 – 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động khóa XI nhiệm kỳ 2023 – 2028, bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới, sáng ngày 28/02/2023, Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.  Đây là đơn vị đầu tiên của Công đoàn Viện Chăn nuôi tiến hành tổ chức Đại hội điểm.

Tới dự Đại hội, có đồng chí Vũ Xuân Thủy- Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam; đồng chí Ngô Thị Kim Cúc  Phó Bí thư đảng ủy, phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện Chăn nuôi; Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viện, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn Viện Chăn nuôi; đ/c Nguyễn Quý Khiêm, Bí thư Đảng bộ, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thụy Phương và 62 công đoàn viên và người lao động đại diện cho 174 đoàn viên công đoàn của Trung tâm.

Đại hội đã nghe dự thảo Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023-2028; báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn CSTV nhiệm kỳ 2017-2023

Công đoàn CSTV Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương nhiệm kỳ 2017-2023 đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Trung tâm được giao. Luôn quan tâm phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; tham gia xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt công tác nữ công, công tác tài chính công đoàn, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, khen thưởng và đề xuất cấp trên khen thưởng kịp thời cho các đoàn viên có thành tích nổi bật.

Đại hội đã Bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm 07 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đại hội đã thống nhất bầu 22 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Viện Chăn nuôi lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, với phương châm “Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Phát triển”, Đại hội đã kêu gọi đoàn viên công đoàn Trung tâm thực hiện tốt việc nghiên cứu đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội; trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, cần tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, đáp ứng sự mong đợi và hy vọng của toàn thể đoàn viên và người lao động trong Trung tâm. Đồng thời, tiếp tục tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Chăn nuôi lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau Đại hội, lãnh đạo Công đoàn Viện Chăn nuôi đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, giải đáp các vấn đề xoay quanh về nội dung trang trí, khánh tiết, công tác xây dựng đề án nhân sự, xây dựng các báo cáo nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành... để các Công đoàn cơ sở thành viên tiếp theo nghiên cứu, vận dụng tổ chức Đại hội hiệu quả, tiết kiệm và thành công.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Giám đốc Trung tâm tặng hoa chúc mừng BCH công đoàn nhiệm kỳ mới

Chủ tịch công đoàn ngành; Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi - Chủ tịch CĐ Viện Chăn nuôi và Giám đốc Trung tâm chụp ảnh lưu niệm cùng BCH công đoàn nhiệm kỳ mới

Phó Viện trưởng - Chủ tịch Công đoàn Viện Chăn nuôi và Giám đốc Trung tâm tặng hoa cho đồng chí BCH Công đoàn khóa X, không tham gia BCH khóa XI"

Bùi Thu Huyền


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi